TELEARC home
helploginprintemail   log in  
kaleidoscope

Kaleidoscope geeft als Europees onderzoeksnetwerk vorm aan de wetenschappelijke ontwikkeling van ICT-ondersteund leren. Kaleidoscope brengt daartoe onderzoeksteams bij elkaar die op dit terrein leidend zijn. Over de grenzen van onderwijskunde, informatica en sociale wetenschappen heen werken zij samen om kwaliteit en bereik van leerervaringen te bevorderen. Kaleidoscope stimuleert innovatie en creativiteit door het ontwikkelen van nieuwe technologieŽn, methodologieŽn en concepten, waarbij uitdagingen worden gesteld aan en oplossingen worden gedefinieerd voor interdisciplinair onderzoek.

Kaleidoscope wil een inhoudelijke bijdrage leveren aan de kennistransfer tussen onderwijs, bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Via het wetenschappelijke programma draagt Kaleidoscope bij aan de opbouw van een dynamische, kennisgebaseerde economie in Europa en betrekt het sociale, economische en politieke belanghebbenden op alle niveauís.


bg   de   dk   en   es   fr   it   nl   pt