TELEARC home
helploginprintemail   log in  
kaleidoscope

Kaleidoscope er et europæisk forskningsnetværk, som former den videnskabelige udvikling af teknologistøttet læring. Netværket integrerer de ledende forskningsteams inden for feltet, der arbejder kollaborativt på tværs af forskningsområder som uddannelse, datalogi og socialvidenskab for at transformere kvaliteten og udbredelsen af læringserfaringer. Kaleidoscope fostrer innovation og kreativitet gennem udvikling af nye teknologier, metodologier og koncepter og ved at definere udfordringer og løsninger for interdisciplinær forskning. Kaleidoscopes mål er at facilitere vidensudveksling mellem uddannelse, industri og det bredere samfund. Gennem sit videnskabelige program bidrager Kaleidoscope med at opbygge en dynamisk vidensbaseret økonomi for Europa ved at engagere sociale, økonomiske og politiske interessenter på alle niveauer.


bg   de   dk   en   es   fr   it   nl   pt